Tryggheten på gator & torg

Tryggheten på gator & torg

Vi måste stärka gemenskapen mellan människor i kommunen

Två spontanidrottsplatser finns nu i kommunen. Ett nytt ställe kallad träffpunkten finns sedan 2017 i kommunen. Här kan alla kommunens invånare träffas och umgås.
Fler träffpunkter är planerade.

Valmanifest 2014

 

Miljöpartiet i Burlöv vill öka tryggheten i den offentliga miljön genom:

 

  • Samlade insatser mot droger, ett utvecklat samarbete mellan polis, region och socialtjänst.

 

  • Ökad utomhusbelysning där det finns behov.

 

  • Att anordna trygghetsvandringar.

 

  • Skapa flera spontanidrottsplatser och utegym.

 

  • Tillhandahålla fritidsgård och allaktivitetshus för ungdomarna och föreningar.

 

  • Få alla fastighetsägare att samarbeta i trygghetsfrågan.

 

  • Våga tänka nytt med bostäder, integration och sysselsättning.

 

  • Stärka gemenskapen mellan människor i kommunen.

Nyheter på Tryggheten på gator & torg

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter