Boende bebyggelse och trafik

Boende bebyggelse och trafik

Laddstolpar för laddning av el bilar skall sättas upp i kommunen

Ett antal laddstolpar för elbilar är uppsatta på olika ställen i kommunen

Valmanifest 2014

 

Miljöpartiet i Burlöv vill:

 

  • Prioritera en väl utbyggd kollektivtrafik med hållplatser där behoven finns.

 

  • Bygga fler cykelvägar.

 

  • Kommunens bilpark skall vara fossilfri 2020. Vi vill verka för en övergång till förnybara drivmedel som biogas och biodisel.

 

  • Att resenärer ska kunna låna cyklar vid tågstation och busshållplatser.

 

  • Verka för att det byggs spårvagnslinje mellan Malmö och Lund genom Arlöv-Åkarp.

 

  • Minimera buller och utsläpp från de stora vägar och järnvägar som går igenom kommunen.

 

  • Sätta upp laddstolpar för laddning av elektriska bilar.

 

  • Upprätta serviceställen med luftpump för cyklar.

Nyheter på Boende bebyggelse och trafik

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter