Skola och fritid

Skola och fritid

Vi ska ha en Barnombudsman i Burlövs kommun!

Detta vallöfte har genomförts efter det att en motion lagd av Ove Johansson ledamot i kommunfullmäktige för Mp Burlöv.
Motionen blev bifallen och en barnombudsman kommer att anställas i början av 2018

Valmanifest 2014

 

Miljöpartiet i Burlöv Vill att:

 

  • Barn i förskolan ska ha rätt till pedagoger med relevant utbildning.

 

  • Alla förskolebarn ska ha rätt till 25 timmar förskola i veckan.

 

  • 100 % av eleverna ska ha gymnasie-behörighet när de går ut grundskolan.

 

  •  Kommunen ska ge förutsättningarna för äldre och barn att umgås.

 

  •  Det startas projekt i skola/förskola där barnen ska ges möjligheter att ta eget ansvar.

 

  •  Det ska finnas inspirerande och utmanande lekplatser i varje barns närmiljö.

 

  •  Våra fritidsgårdar ska vara öppna sex dagar i veckan.

 

  •  Vi ska ha en Barnombudsman i Burlövs kommun.

 

Nyheter på Skola och fritid

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter