Ett levande kulturliv i Falun!

Alla barn och unga i Falun ska ha tillgång till ett levande kulturliv med stor möjlighet till eget skapande. Faluns nya kulturskola ska bli en fyr för barns och ungas rätt till kultur.

Miljöpartiet vill

  • Kulturskolan ska färdigställas som planerat.
  • Kulturskoleavgiften ska halveras.
  • Kulturskolan ska ge utrymme för kultur- och mångkulturföreningar.
  • Skolan ska få resurser till kulturprogram.

Kultur är en av de största framgångsfaktorerna för en stad enligt flera forskare. Mer kultur för alla barn och ungdomar i kommunen. Den nya kulturskolan är en grön framgång. Kulturskoleavgiften ska halveras. Skolan ska få resurser till kulturprogram. Kulturskolan ska ge utrymme för kulturen i föreningslivet och ett delaktigt kulturliv. Skolbiblioteken ska rustas.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: