Landsbygd och näringsliv


Landsbygd och näringsliv

Landsbygden betyder mycket för oss i Falu kommun. Vi vill stötta lokala gröna företag inom tjänster, kultur, jordbruk och ekoturism. Intresset för ekologiskt och lokalt odlat är starkt och ska främjas. Servicen på landsbygden behöver förbättras. Byskolorna är viktiga. Fler bostäder behöver byggas. Vi vill stötta kooperativa initiativ för bostäder och företag.

Miljöpartiet i Falun verkar för….

  • att bevara odlingsbar mark för vår livsmedelsförsörjning
  • att vi handlar upp ekologiskt och lokalt producerade livsmedel
  • en bibehållen och utvecklad service på landsbygden och utbyggt bredband
  • att skapa minst ett markområde för en ekoby eller liknande
  • att låta medborgarna få större inflytande över kommundelspengarna

Nyheter på Kultur

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter