Kultur

Kultur

Alla barn och unga i Falun ska ha tillgång till ett levande kulturliv med stor möjlighet till eget skapande. Faluns nya kulturskola ska bli en fyr för barns och ungas rätt till kultur.

Miljöpartiet vill

Kultur är en av de största framgångsfaktorerna för en stad enligt flera forskare. Mer kultur för alla barn och ungdomar i kommunen. Den nya kulturskolan är en grön framgång. Kulturskoleavgiften ska halveras. Skolan ska få resurser till kulturprogram. Kulturskolan ska ge utrymme för kulturen i föreningslivet och ett delaktigt kulturliv. Skolbiblioteken ska rustas.

Nyheter på Kultur

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter