Företagen och föreningarnas Gällivare

I företagens och föreningarnas Gällivare är det enkelt att få stöd och service från kommunen. Vi skapar tillsammans med näringslivets aktörer förutsättningar för företag och föreningar att kunna etableras, utvecklas och växa. Vi verkar för att fler statliga jobb utlokaliseras till kommunen. Våra nya lokaler är mötesplatser fyllda med kultur, idrott och evenemang.

Vi vill

  • Driva på utvecklingen ett brett och mångsidigt näringsliv.
  • Att en fotbollshall byggs på Tallbacka.
  • Öka tillgängligheten, digitalisering och service från kommunen till företag och medborgare.
  • Skapa bra förutsättningar för föreningar, företag och andra aktörer att verka i våra nya lokaler.
  • Påskynda processen kring ett nytt ridhus.
  • Skapa förutsättningar för ett aktivt föreningsliv i byarna.

 

Fördjupning i ämnet Företagande

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: