Skola & utbildning

Alla barn har rätt till en trygg uppväxt, god utbildning och meningsfull fritid. Miljöpartiet de Grönas skola är en skola för alla, där barn och ungdomar med olika förutsättningar, från olika miljöer möts och utvecklas med respekt för varandra.

Skolans viktigaste resurs är lärarna och vi i Gnesta behöver bli bättre på att ta hand om de lärare vi har och attrahera fler att söka sig till vår kommun. Vi vill väsentligt sänka storleken på barngrupperna och öka vuxentätheten inom barnomsorgen. Samtliga skolor i kommunen behöver bättre lokaler, inte minst skolorna i Björnlunda och Stjärnhov samt Kulturskolans verksamheter. Under kommande mandatperiod behöver vi börja bygga en ny skola i Gnesta tätort. Gnesta ska vara en kommun där personalen berättar för andra att de har det bra på jobbet. 

VI VILL: 

 

  • Höja lärarlönerna.

För att behålla och rekrytera lärare behöver lönerna i Gnesta närma sig nivåerna i Stockholms län. Vi vill förbättra arbetssituationen och göra Gnestas skolor till arbetsplatser som lärare och annan personal trivs i. 

  • Rusta Kvarnbacka och Welandersborg inför framtiden. 

De fysiska och pedagogiska miljöerna på skolorna i Stjärnhov och Björnlunda ska förbättras. 

  • Satsa på naturpedagogik i skolan och förskolan.  

Framtidens skola i Gnesta lever i nära relation med kommunens starka naturvärden. Skolan har en strategi för utomhuspedagogik, ett nära samarbete med jordbrukare och delaktighet över maten för eleverna. Samtliga skolor och förskolor i Gnesta ska vara certifierade för Grön Flagg. Alla barn i förskolan ska garanteras utevistelse varje dag och ha en lärande utemiljö. 

  • Garantera att en ny skola börjar byggas under nästa mandatperiod. 

Allt eftersom Gnesta växt har behovet av en ny skola i Gnesta blivit akut. Vi vill snabba upp arbetet och lägga kraft på att påbörja byggandet av en skola i västra delarna av tätorten Gnesta.  

  • Minska gruppstorlekarna i förskolan. 

Gruppstorlekarna för barn 1-3 år vara ska vara högst 12 barn och för barn 3-5 år högst 15 barn, per 3 pedagoger. 

  • Erbjuda gratis pedagogiska måltider i barnomsorgen. 

Förskollärare ska kunna vara goda matförebilder i förskolan och ska inte behöva betala för att äta tillsammans med barnen. 

  • Höja kompetensen kring likabehandling och mångfald. 

Gnesta ska ligga i framkant för att skolan och förskolan ska vara för alla, oavsett förutsättningar och möjligheter.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: