Arenor

Miljöpartiet är emot de andra partiernas satsning på en arena för 4 miljarder och vill istället göra om evenemangsområdet som idag mest rymmer arenor och tomma ytor till en grön, hållbar och levande stadsdel.

Miljöpartiet vill

  • Att staden inte ska bekosta en ny stor arena i evenemangsområdet.
  • Att planerna för ett nytt köpcentrum i evenemangsområdet stoppas.
  • Att en ny Lisebergshall byggs som ersätter den gamla.
  • Att Vallhallabadet rustas upp och bevaras och att fler nya badhus byggs i Göteborg.

En majoritet av partierna i Göteborg arbetar för att kommunen ska betala för en ny arena som ska ersätta Scandinavium, att en ny arena ska byggas för att ersätta Lisebergshallen som rivs i samband med att Västlänken byggs, att Vallhallabadet ska rivas och att en ny simarena byggs istället och att ett nytt köpcentrum ska byggas i evenemangsområdet. Den stora arenan och nya Lisebergshallen och ersättningen av Vallhallabadet beräknas kosta Göteborg stad omkring 4 miljarder kronor. Dessutom kommer arenan gå med ett driftunderskott, dvs arenan kommer gå ekonomiskt back för Göteborg stad under hela den tid som den finns. Vi tycker att det är ett oansvarigt sätt att hantera kommunens pengar och anser att om en ny arena ska byggas så ska det göras med pengar från det privata näringslivet.

Evenemangsområdet, som arenan föreslås ligga i, bygger på en föråldrad idé i linje med miljonprogrammets utdömda tanke om att bygga separata områden för boende, arbete och kommers. Vi vet idag att det förde med sig problem i form av ytor med begränsad rörlighet och otrygghet. Om man ska bygga en ny arena så vill vi istället bygga den i ett område där arenan kan bidra till det lokala näringslivet och stadsdelen i stort. Miljöpartiet är det enda partiet som tydligt har tagit ställning mot att den stora arenan ska ligga i evenemangsområdet. Vi vill att det istället byggs en blandstad i evenemangsområdet med bostäder, service och handel blandat. Mölndalsån har en potential att bli ett fantastiskt promenad- och grönstråk, men är idag tyvärr undanskymd och bortglömd. Burgårdsparken med kulturhistoriskt värdefulla Katrinelunds landeri kan lyftas fram och bli en ännu mer uppskattad plats i området. På så sätt blir platsen ett ställe som lever hela tiden, inte bara när det är stora evenemang.

En majoritet av partierna vill också att ett nytt köpcentrum byggs i anslutning till de nya arenorna. Vi tycker inte att ett nytt köpcentrum som konkurrerar med handeln i centrum och på stadsdelstorgen är det som Göteborg behöver. Vi vill istället satsa på att affärerna i centrum och i stadsdelarna.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: