Fritid

Göteborg har ett stort utbud av föreningar. Föreningslivet är en viktig del i många göteborgares liv och även för staden i sig.

Miljöpartiet vill

  • Ha jämställda villkor för flickors och pojkars idrottande och fritidsintressen.
  • Underlätta för queermötesplatser.
  • Ha fritidssatsningar med ekologisk inriktning.
  • Ekonomiskt och praktiskt stödja ungdomars egna initiativ för en aktiv fritid.

Idrottsrörelsen, som är vår stads största folkrörelse, har en viktig betydelse för folkhälsan. Miljöpartiet vill se större satsningar på motions- och korpidrotten som är till för alla. Gammal som ung. Vi anser att flickors fritidsintressen behöver ett utökat kommunalt stöd.

Att storstadsbarnen kommer ut i skog och natur ser vi som en självklarhet. De 4H-gårdar som finns runt om i staden är väldigt viktiga för att barnen ska komma i kontakt med djur och natur.

Många av stadsborna har stort intresse för trädgård och odling. Stadens koloniträdgårdar är ett viktigt element som måste bevaras och det måste byggas fler. Kolonilotten erbjuder semester mitt i staden. Göteborgarna behöver inte resa ut på landet eller utomlands på semestern för att komma till grönska.

I dagens samhälle ska alla känna sig välkomna överallt. Men tyvärr har vi en tid kvar tills det sker. Därför finns det behov för fler queermötesplatser, speciellt för unga. Unga ska ha möjlighet att träffas, uppmuntra och dela erfarenheter med varandra. Mötesplatserna ska skapa tolerans i samhället och vara en fristad för behövande.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: