Hamnen

Verksamheten i Göteborgs hamn tillåter mindre lastbilstransporter än om den inte hade funnits. Hamnen och fartygsnäringen behöver dock klimatsäkras så snabbt som möjligt.

Vi vill ha förnybara bränslen även inom fartygssektorn. För kortare avstånd är införandet av el för driften möjlig redan i dag. För de oceangående fartygen är dock övergång till eldrift inte möjlig inom några decennier. LNG (flytande fossilgas) och LBG (flytande biogas) är i dagsläget och på några decenniers sikt den enda möjligheten att komma bort från tjockolja som bränsle för oceangående fartyg. Med en teminal för flytande gas i Göteborgs hamn ges möjligheterna för fartyg att i Göteborg tanka bättre bränslen och även förnybara bränslen. Vi vill att det ska vara inblandning av förnybara bränslen i fartygsbränslen likt den lagstiftning om kvotplikt som finns för fordonsbränslen. Vi vill att fartyg ska kunna ha möjlighet att tanka 100% flytande biogas i Göteborg, en sådan tankning har redan skett under 2018. Men även flytande fossil gas (naturgas) är bättre som fartygsbränsle än den tjockolja som de flesta fartyg tankar idag. LNG har kraftigt lägre utsläpp av kväveoxider och svaveloxider. Dessa luftföroreningar dödar och skadar många människor i Sverige och Göteborg varje år. Kväveoxiderna från hamnen är en betydande del av kväveoxidutsläppen i Göteborg. Luftföroreningarna i Göteborg dödar cirka 200 personer per år i förtid och leder till en mängd ökade sjukdomsfall så som barnastma och havandeskapsförgiftning. Kostnaderna för dålig luft i Sverige är över 50 miljarder per år.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: