Stadsutveckling

Miljöpartiets politik inom stadsutveckling går ut på att bygga en stad där dagens och framtida generationer kan leva på ett långsiktigt hållbart sätt. Enligt oss har den moderna staden plats för det gröna och för människor, snarare än bilar, överdimensionerade vägar och parkeringar. Vi ersätter gärna överflödiga parkeringsplatser och överdimensionerade trafikleder med bostäder, service och handel.

Miljöpartiet vill

  • Bygga en tät grön stad med plats för människor.
  • Bygga om överdimensionerade trafikleder till stadsgator.
  • Att nya byggnader ska byggas i förnybara material och vara Planerade för att klara av framtida förändringar i klimatet.
  • Öka takten i bostadsbyggandet och minska bostadssegregationen.

Det finns en stor och oacceptabel bostadsbrist i Göteborg. Sedan Miljöpartiet tog över ansvaret för stadsutveckling har antalet planerade bostäder mer än fördubblats. Perioden 2015-2017 har kommunen beslutat om att bygga i snitt ca 6 200 bostäder per år, att jämföra med mandatperioden innan då snittet var ca 2 900 per år. Bland annat har vi gjort en stor satsning på att bygga fler bostäder i socialt utsatta områden, det bidrar både till att minska bostadsbristen och till att lyfta dessa områden.

Att bygga städer där man separerar arbetsplatser från bostäder och tanken är att de anställda ska bilpendla mellan jobb och bostad är förlegad. Vi vill bygga en blandstad där arbetsplatser, kommunal service och handel finns nära där människor bor. På så sätt kan transportbehoven minska, miljöpåverkan reduceras och människor få mer tid till varandra istället för att spendera tid på att transportera sig. För att människor och djur som bor i staden ska kunna må bra så är det viktigt att det finns gott om grönområden för rekreation och för att gynna den biologiska mångfalden.

Idag finns många överdimensionerade trafikleder i Göteborg, några exempel är Dag Hammarskjöldsleden, Almanacksvägen, Oscarsleden och Hjalmar Brantingsvägen. Dessa vill vi bygga om till stadsgator med plats för människor, handel, restauranger och grönska. Eftersom gatorna blir smalare så finns också plats att bygga bostäder, på så sätt kan fler bostäder skapas samtidigt som man inte behöver bygga i grönområden. Tex skulle en ombyggnad av bara Dag Hammarskjöldsleden kunna ge 10 000 nya bostäder.

När nya hus byggs ska detta göras i återvunna och förnyelsebara material. Cement och betong och plastmaterial har en stor klimatpåverkan. Trä har istället en koldioxidlagrande funktion och kan dessutom vara ett mycket vackert byggmaterial. Därför arbetar vi för att mer trähus ska byggas i Göteborg. Man kan också ersätta mycket av byggmaterialet med förnyelsebara, återvunna eller mindre klimatpåverkande material. Detta är möjligt att göra redan idag, Miljöpartiet i Göteborg har drivit igenom att en förskola, helt byggd i fossilfria material ska stå färdig 2021.

Med ett förändrat klimat behöver vi räkna med att översvämningar och värmeböljor blir vanligare. Vi har som enda parti lagt fram förslag om hur Göteborg ska förberedas för klimatförändringar. För att hantera klimatförändringarna så behöver vi bygga hus där bottenvåningar kan stå emot översvämningar, vi behöver bygga skydd för höjning av vattnet i Göta Älv och vi behöver plantera mer träd för att ge svalka under varma dagar.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: