Äldres rätt till trygghet och gemenskap

Lyssna

Vi värnar om vår välfärd och en högkvalitativ vård och omsorg. Det är viktigt att kunna känna gemenskap och kunna få hjälp för att må bra.

  • Vi vill skapa mötesplatser för att alla som vill ska kunna få uppleva samvaro och gemenskap. Att utveckla daglig verksamhet är en väg att gå och driva ett samarbete mellan Region Gotland, frivilligorganisationer och pensionärsorganisationer för att få ett brett utbud av aktiviteter och mötesplatser. Den som behöver vård måste också kunna känna sig trygg med att få den hjälp man behöver.
  • Vi vill därför ha en vårdkedja som fungerar med ett bra samarbete mellan hemtjänst, hemsjukvård och hemtagningsteam som följer upp sjukvårdsinsatser så ingen blir felbehandlad. 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: