Jobb och livskvalitet

Sverige och Gotland står inför en generationsväxling då en stor andel av de yrkesverksamma går i pension de närmsta åren. Satsningar på kompetensförsörjning, matchning och vidareutbildning är avgörande både för offentliga och privata arbetsgivare. Nyanlända svenskar är här en viktig resurs. Fler människor behöver möjlighet till ett jobb, även de som idag står långt ifrån arbetsmarknaden. En trygg försörjning är basen för att må bra. Att få arbeta utifrån sin förmåga kan vara skillnaden mellan utanförskap och gemenskap.

Vi vill:

• utveckla satsningen på Kompetensplattformen, en samverkan mellan Region Gotland, privata och offentliga arbetsgivare

• stärka snabbspår, matchning och validering för att ta tillvara på nyanländas kompetens

• utveckla satsningen på sommarjobb för unga

• stärka satsningar på anställningar anpassade efter individens förmåga för de som står långt ifrån arbetsmarknaden

• ställa tydligare sociala krav i offentliga upphandlingar ochskapa bättre förutsättningar för sociala företag

• att Region Gotland ska ha heltid som norm för de som så önskar, men också rätten till flexibla anställningar utifrånmedarbetarens önskemål och behov

• påverka staten att flytta hit fler jobb och att de blir kvar på ön

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: