Dyrare färjepriser är ett dråpslag för Gotland

Gotlands politiska partier reagerar tillsammans mot chockhöjningen av färjepriserna.

Meit Fohlin, Andreas Unger, Eva Nypelius, Lars Engelbrektsson, Saga Carlgren, Jennifer Medin, Johan Asplund och Anna Hrdlicka. Foto: Karl Melander

Meit Fohlin, Andreas Unger, Eva Nypelius, Lars Engelbrektsson, Saga Carlgren, Jennifer Medin, Johan Asplund och Anna Hrdlicka. Foto: Karl Melander

Gotland har nåtts av ett chockbesked. Destination Gotland kommer att göra mycket kraftiga prishöjningar på biljettpriset. Priserna på färjan, öns landsväg till fastlandet, kommer med dessa höjningar att ha ökat med 50 procent under det senaste året.

Dyrare priser för transporter av människor och gods hotar möjligheten att attrahera nya invånare och besökare, gotländska företags möjlighet att konkurrera med fastlandsproduktion, försvarets möjlighet att rekrytera nya soldater och många andra områden som utvecklats positivt de senaste tio åren. Oron i hela det gotländska samhället och näringslivet är stor.

Trafiken mellan Gotland och fastlandet drivs av Destination Gotland, på uppdrag av staten. Det är den enda aktör som driver trafik på sträckan året om. I en monopolsituation har vi inga alternativ. Statens ansvar är att föra en rättvis och jämlik politik i hela landet. Med 50 procents höjning av biljettpriserna, som också gäller för oss som är fast boende på Gotland, blir det ytterligare en utgiftsökning utöver höjda räntor, matpriser, elkostnader och bränslepriser.

För öns livsmedelsproduktion kommer slaget att bli oerhört hårt. I dag står Gotland för 5 procent av den svenska livsmedelsproduktionen och för vissa varor en betydligt större andel. Men med de aviserade prisökningar är det många lantbrukare som i dag inte ser en möjlighet att fortsätta. Insatsvarorna, som redan har rusat i höjden i pris, plus högre transportkostnader utraderar hela vinsten. Gotländska bönder kan inte arbeta gratis.

Våra möjligheter att ta oss till och från ön begränsas till flyg och färja. För resenärer med bil är färjan den enda möjligheten. Det är vår väg till och från arbete, släkt och vänner. Det är den vägen vi måste färdas för att få specialistvård och för att sälja våra varor, eller åka på semester. Det är inte minst den väg som ungdomar tar för att utöva tävlingsidrott. Detta på vår landsväg som redan i dag är mångfaldigt dyrare att färdas på än motsvarande sträcka på väg eller med tåg på fastlandet.

Vi som bor i Sveriges enda ö-region, långt från det svenska fastlandet, förstår att konjunkturer, krig och bränslepriser påverkar situationen. Men vi förstår inte varför vår väg, som det inte finns något alternativ till, ska bära en så stor del av kostnaden.

De aviserade prisökningarna kommer att slå hårt mot en gotländsk familj med två barn och bil. Stickprov visar att kostnaden för en resa till fastlandet för en Gotlandsfamilj, under våren och sommaren 2023, kommer att ligga på mellan 2 450 och 3 850 kronor, tur och retur. För en fastlandsfamilj som vill besöka ön kan biljetten kosta 3 600 till 7 900 kronor. Priserna är dynamiska och varierar beroende på datum och avbokningsalternativ.

En jämförelse med Danmarks största ö, som ligger något närmare det svenska fastlandet, visar fler avgångar, snabbare färjor som gör 37 knop, och ett betydligt lägre biljettpris per mil för den besökande familjen. Stickprov för samma familj och samma datum som ovan ger en milkostnad på 79 till 478 kronor per landmil för Bornholmslinjen och 240 till 527 kronor för Gotland.

Vi lever i en orolig tid och precis som resten av landet påverkas även Sveriges största ö av rådande konjunktur. Med de aviserade prishöjningarna får gotlänningarna ytterligare en utmaning som ger oss helt orimliga förutsättningar att utvecklas, leva och verka på ön. Regeringen måste gripa in och ta ansvar nu, inte minst från beredskapssynpunkt och med tanke på Gotlands strategiska läge. Och det är bråttom!

Gotland behöver:

• skyndsamt kompenseras för de akuta prisökningarna.

• långsiktiga, stabila och tillgängliga förutsättningar i nästa trafikavtal.

• en Gotlandstrafik med fossilfria lösningar som bidrar till att klimatmålen uppnås, utan att tvinga Gotland att ensam bära kostnaderna.

Gotland måste få fortsätta att vara en del av Sverige, med villkor för transporter som är likvärdiga villkoren i andra landsdelar.

Samtliga undertecknare är ledamöter i regionstyrelsen i Region Gotland.

Meit Fohlin (S)
Ordförande

Andreas Unger (M)
Förste vice ordförande

Eva Nypelius (C)
Andra vice ordförande

Lars Engelbrektsson (SD)

Saga Carlgren (V)

Jennifer Medin (MP)

Johan Asplund (KD)

Anna Hrdlicka (L)

https://www.dagenssamhalle.se/

Relaterade nyheter

Örebro län, 25 maj 2024

NA Debatt: Vi gläds åt att fira Lakeside Pride – och fortsätter kämpa för allas lika rätt!

Örebro län, 24 maj 2024

Land Lantbruk: Så vill de påverka politiken i EU

Örebro län, 22 maj 2024

Expressen: Det är KD:s politik som leder till slaktade kor

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter