Barn har rätt till tidiga insatser

Lyssna

Allianspartierna och Sverigedemokraterna vill stoppa den läsa-, skriva-, räknagaranti regeringen föreslagit. På frågan om vad som istället ska göras för att elever ska få stöd i tid har de inget svar. Men det är inte regeringen som drabbas av att lagen stoppas. De som drabbas är barnen i behov av stöd. Vi vill att man lyssnar på föräldrar, elever, funktionshinderrättsrörelse och forskning, skriver Lisbeth Bokelund och Robert Hall Miljöpartiets representanter i Barn- och utbildningsnämnden.

I dag ger vi mest stöd till elever som behöver det först i nionde klass. För många elever är det för sent. Små hinder har växt till stora problem, eleven har halkat efter i fler ämnen och både självförtroende och självkänsla har brutits ner. 

Lärare vet hur viktigt det är med tidigt stöd. Det är svårt att skapa arbetsro i ett klassrum där några elever inte kan hänga med i undervisningen. Ofta har läraren under lång tid sett eleven som behöver extra stöd, men har saknat mandat att få stödet på plats. Därför behövs tydliga strukturer och mandat som gör att lärare utifrån sin professionella bedömning kan säkerställa att elever får det stöd de behöver.

Skollagens allmänna rätt till stöd är inte ett tillräckligt krav. Alltför ofta prioriteras rätten till stöd lägre än budget och organisation. Trots att de långsiktiga konsekvenserna både för eleven och samhällsekonomiskt är så mycket större än kostnaden för att ge eleven rätt stöd i tid.
Vi jobbar hårt på Gotland för att garantera att elevens rätt till stöd, men det får inte brista på någon skola. Därför vill regeringen  skärpa lagen och införa en åtgärdsgaranti i läsning, skrivning och räkning för förskoleklass och lågstadiet. Det handlar inte om att mäta och dokumentera mer, utan om att garantera att det vi ser idag leder till rätt insatser som vi vet gör skillnad för elevens kunskaper.

Skolinspektionen, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Lärarnas Riksförbund, Dyslexiförbundet, Skolledarförbundet, kommuner och organisationer för elever och föräldrar till elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har välkomnat lagskärpningen.
Skolkommissionen, som samlade forskning och profession, underströk vikten av att lagen blir verklighet.

Ändå har Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna motionerat i riksdagen om att stoppa läsa-, skriva-, räknagarantin. På frågan om vad som istället ska göras för att elever ska få stöd i tid har de inget svar. De säger att lagen är bra som den är. Det är inte vad lärare, föräldrar och elever vittnar om.

Det är tydligt att de borgerligas och SD:s motstånd mot lagen handlar om partitaktik och lockelsen att stoppa reformer blev för stor. Men det är inte regeringen som drabbas av att lagen stoppas. De som drabbas är barnen i behov av stöd. Därför vill vi att man lyssna på föräldrar och elever, funktionshinderrättsrörelse och forskning. Det finns mycket vi kan bråka om politiskt men elevers rätt till stöd i tid borde inte vara en av de sakerna.

Lisbeth Bokelund, MP Robert Hall, MP

Publicerad i Gotlands Allehanda 18 oktober

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: