Hållbar ekonomi för en hållbar utveckling

Hållbar ekonomi för en hållbar utveckling

Den rödgröna majoriteten fortsätter att i budgeten för 2018 prioritera vår gemensamma välfärd och insatser som bidrar till fortsatt positiv utveckling. Vår enskilt största satsning är 100 miljoner kronor i utökat löneutrymme och bättre villkor för Region Gotlands medarbetare som är vår viktigaste resurs.
Det går bra för Gotland på många sätt. En del av det märks också i Region Gotlands ekonomi som blir allt bättre som resultat av ett enträget arbete. Det ser ut som att vi är på väg till 58 miljoner kronor överskott för 2017 vilket krävs för en större stabilitet framöver.

Vi inom den rödgröna majoriteten fortsätter inför 2018 att prioritera vår gemensamma välfärd och insatser som bidrar till fortsatt positiv utveckling.

Vår största satsning är 100 miljoner i löneutrymme och bättre villkor för Region Gotlands medarbetare som är vår viktigaste resurs. Vi behöver utveckla Region Gotland som attraktiv arbetsgivare. Det är nödvändigt för att kunna rekrytera och behålla medarbetare. Sjukfrånvaron har ökat i flera verksamheter och det är oroväckande. Målet är tydligt, sjuktalet ska ned till högst 4,5% till år 2020.

2016 beslutade vi att 170 miljoner kronor över tre år ska omfördelas mellan verksamheterna för att finansiera ökande behov i sjukvård och socialtjänst. Samtidigt ställer vi höga krav på att minska kostnaderna även i de verksamheterna. Dessa beslut är viktiga att hålla i och genomföra.

För oss i majoriteten är det viktigt att ge verksamheterna förutsägbarhet. Vi ser ogärna hastigt ändrade förutsättningar. Ytterligare besparingar nu är inte vår väg. Bäst långsiktiga resultat får vi också när vi arbetar förebyggande, exempelvis för att minska antalet barn som placeras utanför hemmet. Vi lägger därför extra stor vikt vid verksamheter som samverkar över förvaltningsgränser för att uppnå ett bättre resultat.

Det byggs runt 400 bostäder per år vilket är en hög men nödvändig nivå för att tillgodose behoven och möjliggöra mer inflyttning. Vi ser stort intresse för byggande vilket ger möjlighet att ställa krav på socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart byggande samtidigt som det möjliggör bostadsbyggande utanför Visby.

För att hela Gotland ska utvecklas investerar vi 230 miljoner kronor i vatten och avlopp. 77 miljoner satsas i en ny akutmottagning för att få ökad säkerhet för patienter och bättre flöden. 

För att nå målet om att utveckla hela Gotland måste vi fortsätta värna de värden som bygger vår attraktivitet. Ett Gotland som är attraktivt att bo, leva och verka på. Region Gotland står inför flera utmaningar utifrån den befolkningsutveckling som nu sker. Det ställer krav på oss att tänka på nya sätt för att kunna fortsätta utveckla Gotland och ge möjlighet till ett gott liv för alla på ön.

Isabel Enström, (MP), regionråd
Meit Fohlin (S), regionråd
Saga Carlgren (V), regionråd

Publicerad i Gotlands Allehanda 28 juni

Klicka här för att läsa hela den rödgröna budgetberättelsen

Relaterade nyheter

Gotland, 30 april 2019

En starkare kulturskola

Gotland, 16 maj 2018

Rödgrön Vårbudget 2019 – Vi satsar för ett starkt Gotland

Gotland, 20 april 2018

270 miljoner till biogasproduktion

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter