Grön klimatsatsning – solel utan skatt

Grön klimatsatsning – solel utan skatt

Nu ska skatten på egenproducerad solel bort. Miljöpartiet arbetar alltid för att det för den som producerar sin egen förnybara el ska vara både enkelt och lönsamt. Det har aldrig varit så enkelt och lönsamt med solceller på taket.


Solenergin är på framfart. För att nå målet om 100 procent förnybar energi spelar solen en viktig roll. Miljöpartiet arbetar alltid för att det för fastighetsägare, kommuner och företag som producerar sin egen förnybara el ska vara både enkelt och lönsamt. Då ska varken regler eller skatter vara ett hinder för den som vill sätta upp solceller. I veckan presenterade den grönröda regeringen sitt arbete för att minimera skatten på solel för eget bruk.

Den stora majoritet av solelsproducenter som i dag är skattebefriade ska fortsätta vara det. För övriga producenter är ambitionen att helt ta bort skatten på den solel producenten själv förbrukar, även de som äger många solanläggningar som sammanräknat överskrider gränsen 255 kW. Att ta bort skatten på egenproducerad solel från större anläggningar ska innebära lägsta möjliga skatt, till minsta möjliga risk genom åtgärder i tre steg:

1) Skatten föreslås minska från 29,2 öre/kWh till 0,5 öre/kWh, den lägsta nivån som går inom EUs regler för statsstöd. Detta föreslår regeringen ska ske redan från 1 juli 2017.

2) Samtidigt som skatten drastiskt sänks, kommer regeringen be EU om att helt undanta produktion av solel för egen konsumtion från beskattning. Att större anläggningar skulle beskattas har varit nedslående och anledningen var de större solelsproducenterna annars skulle kunna straffas i efterhand genom EUs regler för statsstöd. Att minska riskerna för bakslag för de som investerar i solel-anläggningar och ge solelen bättre villkor är viktiga mål.

3) Regeringen arbetar för att påverka EU till fler regeländringar som är nödvändiga för att klara det globala klimatavtalet som förhandlades fram i Paris.

Med Miljöpartiet i regering har det gjorts många framsteg för att gynna solenergi. Vi har exempelvis åttafaldigat investeringsstödet, minskat regelkrånglet och sett till att den som säljer sin överskottsel ut på nätet både får ersättning och skattebefrias. Under 2015 ökade antalet installerade solceller i Sverige med 60 procent. Det har aldrig varit så enkelt och lönsamt med solceller på taket. Framtiden för solel – som vi glädjande nog ser allt mer av på Gotland, framför allt på landsbygden där människor producerar sin egen, klimatsmarta el på ladugårdar och hustak – ser ljus ut!

 

Isabel Enström, gruppledare Miljöpartiet de gröna på Gotland

Publicerad i Gotlands Allehanda 23 november 2016

 

PM om regeringens insatser för att främja solel

Relaterade nyheter

Gotland, 15 januari 2018

Regeringen satsar mer än någonsin på klimatet 2018

Gotland, 1 april 2016

Slopad moms för solrevolution

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter