Sänkt moms på naturguidning ger lokala jobb

Sänkt moms på naturguidning ger lokala jobb

Sänkt skatt för naturguider var ett miljöpartistiskt krav som arbetats fram i dialog med ekoturismbranschen och som nu blivit verklighet. Momssänkningen ger förutsättningar för nya jobb i branschen genom att tillgängliggöra fantastiska naturupplevelser för fler samtidigt som våra många driftiga företagare gynnas, skriver Isabel Enström (MP), gruppledare och riksdagskandidat tillsammans med Per Jobs, fisketurismföretagare samt ordförande i Sveriges Fisketurismföretagare


Från årsskiftet sänktes momsen på naturguidningar från 25 procent till sex procent. Sänkningen gynnar både naturturism och guideföretag samt stärker konkurrens- och attraktionskraften för resmål kopplade till natur- och ekoturism.

Sverige och Gotland har fantastiska naturområden som många, både svenska och internationella besökare, turistar för att uppleva. Sänkningen av momsen på naturguidning innebär att naturturism likställs med jämförbara turismtjänster såsom djurparksbesök och vissa sightseeingturer som sedan tidigare beskattas med 6 procent. En älgsafari i en djurpark och en älgsafari i naturen får därmed samma momssats. En guidning som i tidigare kostat 700 kronor blir 100 kronor billigare.

Ytterligare en fördel för företagaren är att färre momssatser behöver hanteras. Boende och måltider beskattas med tolv procent och när momsen för förevisning av naturområde nu sänkts till sex procent är det samma moms som för transporter.

Besöksnäringen är en större inkomstkälla för Sverige än exempelvis exporten av järn- och stål eller personbilar. Den är också sysselsättningsaktiv och skapar många lokala jobb. 

Sänkt skatt för naturguider var ett miljöpartistiskt krav som arbetats fram utifrån dialog med ekoturismbranschen och som nu blivit verklighet. Det handlar om cirka 2.700 företag, inte minst mindre företag utanför storstadsområdena, som nu får en förstärkt möjlighet att utveckla sin verksamhet. Naturguider och andra ekoturistföretag är ofta företag med lokal förankring, som drivs av människor som bor och verkar i bygden – och som ofta anställer lokalt. Momssänkningen ger därför förutsättningar för nya jobb i branschen genom att få fler att upptäcka den svenska naturen.

Gotland rankas högt när svensk och internationell media beskriver svenska resmål. Samtidigt har Gotland lägre andel internationella besökare och utländska gästnätter jämfört med övriga landet. Den sänkta momsen, tillsammans med nedsättning av arbetsgivaravgiften (Växa-stödet) för företag som anställer sin första medarbetare, är några åtgärder som ger fler företag förbättrade möjligheter att utvecklas och växa. Inte minst är det av vikt på Gotland för att tillgängliggöra våra fantastiska naturupplevelser för fler samtidigt som våra många driftiga företagare gynnas.

Isabel Enström (MP), gruppledare och riksdagskandidat
Per Jobs, fisketurismföretagare samt ordförande i Sveriges Fisketurismföretagare

Publicerad i Gotlands Allehanda 10 februari

Relaterade nyheter

Gotland, 1 september 2017

Nationalpark på norra Gotland

Gotland, 7 mars 2016

Pressmeddelande: Regionstyrelsens yttrande om Natura 2000

Gotland, 30 juli 2015

Gröna jobb för framtiden inom besöksnäringen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter