Nationalpark på norra Gotland

Nationalpark på norra Gotland

Bästeträskområdet på norra Gotland kan få status som nationalpark. Området har exceptionellt höga naturvärden och är dessutom relativt lättillgängligt och attraktivt för friluftslivet. Miljöpartiet ser att en satsning på Nationalpark Bästeträsk skulle kunna innebära stora mervärden. Vi ser därför fram emot en bred process och en konstruktiv diskussion om hur detta kan gå till, skriver Miljöpartiet på Gotlands regionråd Isabel Enström och Stefaan De Maecker.


Fyra myndigheter, däribland Region Gotland, ser just nu på förutsättningarna för om och hur Bästeträskområdet på norra Gotland kan få status som nationalpark. Området har exceptionellt höga naturvärden och är dessutom relativt lättillgängligt och attraktivt för friluftslivet. En satsning på Nationalpark Bästeträsk skulle kunna innebära stora mervärden för lokalt näringsliv, för bevarande av naturmiljöer och upplevelseturism. Idag finns flera naturreservat och natura 2000-områden inom området, men en Nationalpark är den finaste utmärkelsen som också kan bidra till att ett starkt och attraherande varumärke skapas.

Sveriges 29 nationalparker har redan i dag en viktig roll i besöksnäringen med 2,4 miljoner besök årligen. Hälften uppskattas vara internationella gäster, men potentialen är flerdubbelt större inte minst för utveckling i närområdet runt parkerna.

I Finland ger varje euro satsad i nationalparkernas infrastruktur tio gånger högre turismintäkter i parkens närområde. Nyckeln är tydlig samverkan och rollfördelning mellan myndigheter och besöksnäring kombinerat med att aktivt synliggöra, paketera och presentera närområdets boende, måltidsmöjligheter och guidade upplevelser.

Det har sedan länge funnits en djup politisk konflikt kring Ojnareskogen som ingår i det berörda området. Frågan har även byggt konflikter mellan människor, inte minst utifrån farhågor hur vattentillgången kunde påverkas av storskalig kalkindustri i området respektive hur man kan se på arbetstillfällen denna industri generar.

Nyligen avgjordes frågan på nationell nivå att Bästeträskområdet med dess skogar, sjöar, myrkomplex och hällmarker ska skyddas. I praktiken är det nu därmed omöjligt att bedriva storskalig industri där. Med respekt för den djupa splittring som har varit, tycker vi det är viktigt att ett ställningstagande för eller emot en nationalpark får ta tid på sig. Det vore synd att låta en ny politisk intressant fråga spilla över i en gammal infekterad sådan som nu är avgjord.

Miljöpartiet ser stora möjligheter till utveckling för norra Gotland och för Gotland som besöksmål i bildandet av en nationalpark. Samtidigt ser vi att det även är viktigt att analysera vilka eventuella utmaningar detta skulle kunna innebära. Vi ser därför fram emot en bred process där farhågor, möjligheter och nyfikenhet kan få plats i en konstruktiv diskussion.

Isabel Enström (MP), regionråd
Stefaan de Maecker (MP), regionråd

Publicerad i Gotlands Allehanda 1 september

Relaterade nyheter

Gotland, 29 juni 2017

PRESSMEDDELANDE: Nu skyddas Bästeträsk

Gotland, 14 juli 2016

Att skydda Bästeträsk är ett gemensamt beslut

Gotland, 20 maj 2016

Kommunala naturreservatet Södra hällarna invigt

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter