Sluta förlöjliga elcykelpremien

Lyssna

Sammantaget är det helt klart att stödet till elcyklar är väl motiverat utifrån flera samhällsekonomiska faktorer, skriver Isabel Enström gruppledare för Miljöpartiet på Gotland.

Få miljöstöd har blivit så förlöjligade och ifrågasatta som det för elcykel. Senast av Mats Linder i GA 21/9. Detta innan någon faktisk utvärdering gjorts. Jag har inte sett att beräkningar, vare sig positiva eller negativa, på kostnadseffektiviteten för elcykelpremien presenterats. Däremot går det att göra ett antal antaganden baserat på vad vi vet och inte bara på känsla.

Miljöpartiet har arbetat för tuffa målsättningar att minska klimatutsläppen för att kunna nå de åtaganden Sverige tagit på sig i Parisavtalet. Utöver det har också olika typer av stöd, som Klimatklivet, Industriklivet, ökat solcellsstöd, med flera, betalats ut för att stötta både företag, industri, kommuner och privatpersoner att ställa om. Väsentliga miljonbelopp har här tillfallit Gotland.

Om en elcykel ersätter körning med bil minskar miljöpåverkan. Flera studier, bland annat tysk forskning visar att det oftast är just bilresor som elcykeln ersätter och inte vanliga cykelresor som ofta hävdas av motståndare.

Flertalet partier är positiva till andra miljösubventioner inom trafikområdet, exempelvis miljöbilspremier, stöd till biodrivmedel, med flera. Kostnaden har uppskattats till 2-5 kr/kg CO2 för dessa subventioner. Om elcykelpremien medför lika eller lägre kostnader per kg CO2 borde det rimligen betraktas som ett minst lika bra stöd.

Det finns även andra positiva samhällsekonomiska effekter. Jämfört med bilen är fördelarna också att utsläppen av partiklar, hälsofarliga luftföroreningar, buller och vägslitage minskar, framkomligheten för övriga bilister ökar och cyklisten får vardagsmotion. Till det ska läggas att kostnadseffektiviteten för miljöbilsstöd bara är beräknat på utsläpp under drift. Inkluderas klimatpåverkan av tillverkning av en bil blir kostnadseffektiviteten betydligt lägre.

Premien för elcyklar innebar att försäljningen ökade explosionsartat. Där ligger Gotland i topp bland landets län i utbetalda ansökningar per 1000 invånare. I antal 568 stycken per 6 augusti. Eftersom vi på Gotland ofta har korta avstånd, och även ligger högt i statistiken om korta körsträckor, är cykeln i en hel del fall ett alternativ. En låd/elcykel gör dessutom att fler kan känna att cykel är ett alternativ, samtidigt som inköpet - med premien - gör att även de med låg inkomst får en bättre möjlighet till ett transportmedel.

Sammantaget är det helt klart att stödet till elcyklar är väl motiverat utifrån en jämförelse med många andra statliga miljöstöd inom trafikområdet.

Isabel Enström (MP), gruppledare

Publicerad i Gotlands Allehanda 19 september

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: