Kalkbrytning

För att värna vattnet måste vi välja bort det som hotar vattenförsörjningen och vattenkvaliteten. Det innebär att storskalig kalkbrytning i vår sprickiga berggrund är för riskabelt för att tillåtas i fler områden.

Kalkbrottet i Stucks med Bästeträsk i bakgrunden. Foto: Gunnar Britse

Miljöpartiet vill

  • att vattnet alltid ska prioriteras i avvägningen mellan kalkbrytning och öns vattenförsörjning
  • att storskalig kalkbrytning inte får påbörjas i nya områden
  • aktivt bidra till att sjön Bästeträsk med dess unika omgivningar ska bli nationalpark
  • bevara värdefull natur för biologisk mångfald, friska ekosystem, ekosystemtjänster, friluftsliv, rekreation och naturturism

En natur med fungerande ekosystem är en förutsättning för vårt samhälle och mänsklighetens framtid. Vi måste hushålla med naturresurser, sluta kretsloppen och vårda den fantastiska natur som Gotland har.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: