Minska farliga kemikalier i vår vardag

Lyssna

Många av de material och produkter vi omger oss med i vår vardag innehåller kemikalier som är direkt skadliga för oss. En del påverkar och stör kroppens hormonella system, andra ger oss sjukdomar som cancer.

Miljöpartiet vill

  • Vi vill som ett första steg rensa bort material med skadliga kemikalier från Region Gotlands förskolor och grundskolor för att ge en bättre uppväxtmiljö till våra yngsta medborgare.
  • Vi vill att inspektioner av kemikalier i samhället utförs mer regelbundet än nu.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: