Bra fungerande kollektivtrafik ger ökad frihet

Lyssna

En väl fungerande kollektivtrafik gör det lättare att bosätta sig på landsbygden. Även i stadsmiljö minskar det behovet av att använda bilen och ökar det möjligheterna att förflytta sig.

Miljöpartiet vill

  • Vi vill att avgångstider, linjesträckning och snabbheten på kollektivtrafiken anpassas med målet att öka antalet resor med 50% till år 2018.
  • Vi vill till exempel införa direktbuss från Burgsvik-Visby med enbart stopp på Hemse och i Roma. Stomnäten ska trafikeras med 30 minuters intervall.
  • Vi vill ha en kompletterande stadsbusslinje Väskinde-Västerhejde.
  • Vi vill att det ska vara enkelt att kunna ställa bil eller cykel vid fler busshållplatser för att underlätta kombinerade resor med andra transportsätt.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: