Kemikalier

Kemikalier

I vår vardag är vi omgivna av kemikalier. På 50 år har produktionen av olika kemikalier i världen ökat från 7 miljoner ton till över 400 miljoner ton per år. Många av dessa är direkt skadliga, andra har okända effekter på hälsa och miljö.


Vi vill:

• att försiktighetsprincipen ska råda vid bedömning av misstänkt miljö- och hälsofarliga produkter

• fortsätta arbetet med att ta bort hälso- och miljöfarliga kemikalier och material i offentlig verksamhet

• minska och på sikt förhindra ny spridning av mikroplaster

• stärka kraven på miljömärkning inom Region Gotlands offentliga upphandlingar och byggnation

Nyheter på Kemikalier

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter