Kollektivtrafik

Kollektivtrafik

Vi vill ha en smidig och tillgänglig kollektivtrafik, som drivs med förnybara bränslen, vilket underlättar att leva på hela Gotland. Kollektivtrafiksystemet måste ha ett helhetsgrepp och anpassas så att alla transporttyper såsom buss, flyg och båt hänger samman så att resandet blir enkelt. Moderna fordon med möjlighet att arbeta under resan är en viktig framgångsfaktor. Vi tror att morgondagens kollektivtrafik i högre grad kommer att bygga på den enskildes behov med anropsstyrning och förbeställda resor. Vi vill därför främja en teknisk utveckling som gör detta möjligt.
Vi vill:

• utveckla en kollektivtrafik som är ett reellt alternativ till bilen – bekvämt, säkert och tidsbesparande

• att stadsbusstrafiken utökas till att täcka in Visbys närområden för att möjliggöra snabbare pendling mellan Visby från övriga delar av ön

• att busshållplatser på landsbygden och i tätorterna inventeras enligt Trafikverkets modell för att stärka säkerhet, trygghet och tillgänglighet

• att det ska vara enkelt och säkert att kunna ställa bil eller cykel vid fler busshållplatser för att underlätta kombinerade resor

• att kollektivtrafiken ska drivas på lokalproducerade förnybara bränslen eller förnybar el

Nyheter på Kollektivtrafik

Gotland, 27 juli 2015

Koll på kollektivtrafiken

Gotland, 21 november 2014

Utökad kollektivtrafik och övergång till biogas

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter