Tillgänglighet

Tillgänglighet

Tillgänglighet är en rättighet. Gotland har en tradition som föregångare när det gäller stödjande insatser för personer med funktionsnedsättning och deras familjer. Detta arbete vill vi ska fortsätta och vår vision är att alla ska ha tillgång till en meningsfull fritid och sysselsättning efter sin förmåga. Daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning ska om möjligt leda till sysselsättning och vi vill höja ambitionen för ett livslångt lärande, oavsett psykiska och fysiska funktionsvariationer, missbruksproblematik och ålder. Varje individs enskilda förutsättningar, resurser och förmågor måste vägas in i arbetet för att individerna ska kunna uppnå sin potential och få en känsla av självständighet och meningsfullhet. På så vis motverkas psykisk ohälsa.

Miljöpartiet vill

Nyheter på Tillgänglighet

Gotland, 3 maj 2018

Badhus vid Gutavallen – för hela Gotland!

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter