Gotlands stränder - en resurs för alla

Gotlands vackra stränder är en skatt att värna om. Att kunna vandra längs våra vackra stränder, njuta av hav och stränder är en fantastisk tillgång för oss som bor på ön och våra besökare. Vi ska inte privatisera och stänga ute människor från våra vackra kuster, strandskyddet måste vara starkt så att de öppna vackra stränderna även kan glädja framtida generationer. Och ge hållbar utveckling för vår viktiga besöksnäring.

Miljöpartiet vill

  • behålla ett starkt strandskydd och värna stränderna och strandängarna

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: