Gotlands stränder - en resurs för alla

Lyssna
  • Vi vill värna om strandskyddet som innebär en möjlighet att behålla Gotlands attraktionskraft och upplevelsevärden i många generationer framåt. Utveckling av publika mötesplatser som restauranger, campingsplatser med mera behövs och kan förläggas utanför strandskyddet samt i särskilt utpekade strandnära områden för landsbygdsutveckling, så kallade LIS-områden.
  • Vi vill även ha en liknande bebyggelsefri zon på våra inlandsklintar då de också har ett stort värde för upplevelse och friluftsliv.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: