Stränderna behöver skydd

Strandskyddet är en viktig del av allemansrätten. Det ger oss möjlighet att promenera, vandra och bada vid kuster, sjöar och vattendrag. Strandskyddet värnar också djur och växter i en känslig miljö.

Miljöpartiet vill

  • skärpa strandskyddet i hårt exploaterade områden,
  • följa upp undantag från strandskyddet bättre – fusk och korruption ska aldrig accepteras,
  • göra strandskyddet mer träffsäkert, så att undantag kan ges där det inte skadar naturen eller hindrar allemansrätten.

Nyheter på Strandskydd

Språkrören står i skogen klädda i kostymSpråkrören står i skogen klädda i kostym

Räddat strandskydd och mer skyddad skog

Vad är allemansrätten värd på en granåker, C?

C vill göra det lättare att förstöra vår miljö

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter