Tillgänglighet och LSS

Lyssna

Gotland har haft en tradition som föregångskommun när det gäller att erbjuda stödjande insatser för funktionsnedsatta och deras familjer.

Miljöpartiet vill

  • Vi vill värna om en generös tillämpning av Lagen om Stöd och Service (LSS).
  • Vi vill att tillgänglighetsperspektivet ska genomsyra all regional verksamhet och samhällsplanering. Tillgänglighet är en rättighet. Otillgänglighet är diskriminerande.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: