Tillgänglighet och LSS

Tillgänglighet är en rättighet. Gotland har en tradition som föregångare när det gäller stödjande insatser för personer med funktionsnedsättning och deras familjer. Detta arbete vill vi ska fortsätta och vår vision är att alla ska ha tillgång till en meningsfull fritid och sysselsättning efter sin förmåga. Daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning ska om möjligt leda till sysselsättning och vi vill höja ambitionen för ett livslångt lärande, oavsett psykiska och fysiska funktionsvariationer, missbruksproblematik och ålder. Varje individs enskilda förutsättningar, resurser och förmågor måste vägas in i arbetet för att individerna ska kunna uppnå sin potential och få en känsla av självständighet och meningsfullhet. På så vis motverkas psykisk ohälsa.

Miljöpartiet vill

  • utöka möjligheterna inom daglig verksamhet för att kunna erbjuda fler alternativ och individuella lösningar
  • att det inom daglig verksamhet ska arbetas med pedagogiska metoder och individuella utvecklingsplaner för individen ska kunna uppnå sin fulla potential
  • värna om en generös tillämpning av Lagen om Stöd och Service till vissa Funktionshindrade (LSS)
  • fortsätta arbetet med att upprätta fungerande strukturer och rutiner för att tillgänglighetsperspektivet ska genomsyra all regional verksamhet och samhällsplanering

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: