Vattnet avgör framtiden

Vi behöver säkra tillgången på sötvatten av god kvalité och tillräcklig kvantitet för människor, djur, företag, naturen och för att ekosystemen på vår ö ska fungera. De pågående klimatförändringarna förutspås ge Gotland längre perioder av torka, men också mer nederbörd under höst och vinter.

Tingstäde Träsk Det här är en film som berättar om Tingstäde träsk som hotas av ett nytt storskaligt kalkbrott.

Nu görs stora, dyra satsningar på att avsalta havsvatten. Miljöpartiet på Gotland vill se andra alternativ som istället tar tillvara på vattnet som naturen producerar helt gratis. För att värna vattnet måste vi välja bort det som hotar vattenförsörjningen och vattenkvaliteten. Det innebär att storskalig kalkbrytning i vår sprickiga berggrund är för riskabelt för att tillåtas i fler områden.

Vi vill:

• att vattnet alltid ska prioriteras i avvägningen mellan kalkbrytning och öns vattenförsörjning

• att Region Gotland bidrar till återskapande av våtmarker för att rena vattnet och öka vattentillgången även under torrare perioder

• att regnvatten tas om hand lokalt och fångas upp i uppsamlingsdammar, planerade grönstrukturer och växtlighet på mark och tak

• att alla våra kommunala vattentäkter får vattenskyddsområden

• att nya tekniska lösningar och innovationer för minskad vattenförbrukning uppmuntras

• att avsaltning av havsvatten endast får vara ett komplement och vattnet blandas med sötvatten

• att renat sötvatten recirkuleras från exempelvis dagvatten, reningsverk och industriella processer för att återbilda grundvatten

• att hållbara system för reglering av vatten, i perioder med omväxlande torka och med mycket vatten, utvecklas och samverkar med insatser för att fånga upp och fördröja avrinningen

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: