Gotlands län

För Gotlands del finns inte någon separat "länsavdelning". Vi använder kommunsidan för det som händer på ön.  www.mp.se/gotland