Hallsberg

Lyssna

Tillsammans kan vi göra stor skillnad. Miljöpartiet vill fortsätta vara med i arbetet att gemensamt utveckla Hallsberg till en ännu mer hållbar kommun.
 
Under de senaste fyra åren har Miljöpartiet bidragit till att Hallsberg har utvecklats till en grönare och mer hållbar kommun med en stabil ekonomi. Efter översvämningen 2015 har vi initierat ett samarbete mellan flera parter för att vi tillsammans ska se till så att vi är förberedda på likande händelser framöver. Miljöpartiet är stolta över utvecklingen av Ekoparken i Hallsberg och vi har uppfyllt vallöftet om att skapa en folkets plätt där Folkets Hus tidigare stod. Vi gläds åt att Stocksätterskogen precis blivit naturreservat och att ett förbud mot tung genomfartstrafik i centrala Hallsberg har införts.
 
Under nästa mandatperiod vill vi arbeta för en utveckling av pendlarparkeringen vid stationen i Hallsberg. Det ska vara enkelt att välja kollektivtrafiken. För att skydda vår natur långsiktigt vill vi att Hultaskogen blir naturreservat. Natur- och rekreationsområden är viktiga för såväl människor, djur och växtlighet. För att möjliggöra ett aktivt liv, hela livet, vill vi öka utbudet av aktiviteter på dagcentralerna. Redan i dag finns det många aktiviteter att välja mellan, men vi vill att de både utvecklas och utökas. Vi vill att barn från tidig ålder ska få med sig goda matvanor. För att bidra till det vill vi införa pedagogisk lunch på våra förskolor. Det innebär att pedagogerna äter tillsammans med barnen för att skapa förståelse och kunskap kring kost och hälsa.
 

Miljöpartiet Hallsberg

Kontakt