Örebro

Lyssna

Vi vill göra Örebro till en jämställd och hållbar kommun där vi kan skapa ett gott liv för våra barn och en grönare och mer levande stad.

Vill du vara med? Bli medlem idag!

För dig som är medlem finns information om möten och aktiviteter på medlemswebben.  

Mer om vår politik hittar du i vår budget: Ett Örebro som håller ihop - Miljöpartiets budget för Örebro kommun 2018

Följ oss:

Facebook   Twitter   Instagram.

Miljöpartiet Örebro under Örebro Pride.
Våra prioriteringar

Klimat och Miljö.

Örebro kommun ska vara en föregångare när det gäller hållbar utveckling. Mat-, klimat- och energifrågor hänger ihop. Våra nyckelord är småskalighet, närproduktion och ekologisk balans.

Jobb och näringsliv.

För ett långsiktigt hållbart näringsliv behöver vi arbeta tillsammans i kommun, näringsliv och den ideella sektorn. Vi vill styra bort från ohållbar produktion och konsumtion.

Skola och välfärd.

Skolan i Örebro ska vara en hälsosam arbetsplats för både elever och personal. Den ska vara en trygg och lugn miljö där lärande får vara i fokus.

Jämställdhet och integration.

Alla människor har samma värde. Snäva könsroller och brist på jämställdhet mellan kvinnor och män begränsar människors fria val.

Budget.

Ett Örebro som håller ihop, Miljöpartiets förslag till budget för Örebro kommun 2018 innehåller förslag för att skapa ett gott liv för våra barn och att bygga en grönare och mer integrerad kommun.

Miljöpartiet de gröna Örebro

Politiskt kansli

Miljöpartiet de gröna Örebro

Internt kansli/nyckelpersoner