Miljö och cirkulära kretslopp

Vi vill arbeta systematiskt för ett ett minskat resursslöseri inom den kommunala förvaltningen. Vi vill också verka för ökad biologisk mångfald och mer gröna oaser i stadsmiljö.

Miljöpartiet vill

  • Göra miljömässigt hållbara val och jobba systematiskt med miljöfrågor enligt en miljöcertifieringsstandard. Kommunen ska ligga i framkant och utgöra ett gott exempel
  • Arbeta för minskat resursslöseri och att förebygga avfall i kommunens verksamhet
  • Odla ekologiskt på kommunens åkrar och bedriva hållbart hyggesfritt skogsbruk
  • Skapa mera gröna oaser, naturreservat och biologisk mångfald

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: