En hållbar 
mineralpolitik

Miljöpartiet vill se en hållbar mineralpolitik. Det innebär att vi ska minimera behovet av att öppna nya gruvor. Vi vill istället att en större del av de mineraler vi behöver ska komma från återvinning. Men också att vi ska se över hur man bättre kan använda resurserna som finns i de gruvor där miljöskadan redan är gjord, exempelvis genom att öppna gamla nedstängda gruvor.

Miljöpartiet vill

  • Intensifiera arbetet med återvinningen av kritiska metaller och mineraler.
  • Främja ett effektivt användande av alla våra ändliga resurser.
  • Genomföra SOU 2018:59 Statens gruvliga risker om tillräckliga ekonomiska säkerheter för efterbehandling vid gruvverksamhet.
  • Förbjuda brytning av mineral på platser där det riskerar att kraftigt skada närmiljö, såsom i alunskiffer.
  • Ratificera ILO:s konvention 169 för att garantera att svenska staten respekterar samers rättigheterna som urfolk
  • Stoppa gruvan i Gállok
  • Se till att samers åsikter hörs tidigt i processen, i syfte att nå en meningsfull dialog och komma överens, i enlighet med den nya konsultationsordningen.
  • Stimulera forsknings- och utvecklingsinsatser för förbättrad miljöhänsyn vid gruvdrift, hantering av utvinningsavfall och förbättrad utvinning av mineral ur utvinningsavfall.
  • Ge mark- och miljödomstolarna, länsstyrelserna och Naturvårdsverket de resurser och den kompetens som krävs för att kunna fullgöra sina uppdrag inom miljöprövningen.

Nyheter på Miljö

Förbjud greenwashing och stärk konsumentens rätt att reparera

Regeringen måste ta striden för vår natur

MP: Oerhört svagt av regeringen i ålfrågan

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter