Rikare kulturliv

Miljöpartiet vill arbeta för ett Halmstad där invånarna får ihop sina livspussel, hinner njuta av vardagen och möta varandra med ett kulturliv som är tillgängligt, levande och angeläget.

Miljöpartiet vill:

  • utveckla Halmstad som konst- och kulturkommun
  • förbättra möjligheterna för lokala kulturutövare och kulturaktörer att verka och att nå ut
  • verka för fler lokaler till kulturutövare
  • utveckla kulturskolan, genom att bredda verksamheten och nå fler barn och unga
  • bygga en konsthall
  • bygga om och till Mjellby konstmuseum
  • behålla och utveckla de mindre folkbiblioteken
  • fortsätta utvecklingen av det virtuella folkbiblioteket

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: