Kultur

Miljöpartiet vill arbeta för ett Halmstad där invånarna får ihop sina livspussel, hinner njuta av vardagen och möta varandra med ett kulturliv som är tillgängligt, levande och angeläget.

Miljöpartiet vill:

  • utveckla Halmstad som konst- och kulturkommun
  • förbättra möjligheterna för lokala kulturutövare och kulturaktörer att verka och att nå ut
  • verka för fler lokaler till kulturutövare
  • utveckla kulturskolan, genom att bredda verksamheten och nå fler barn och unga
  • bygga en konsthall
  • bygga om och till Mjellby konstmuseum
  • behålla och utveckla de mindre folkbiblioteken
  • fortsätta utvecklingen av det virtuella folkbiblioteket

Nyheter på Kultur

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter