Miljö

Hammarö minskar utsläppen av klimatgaser genom att fler åker buss och cyklar istället för att åka bil. Kommunens lokaler värms upp energieffektivt. Genom att källsortera matavfall kan vi göra biogas. Vi tar ansvar för Hammarös roll i att hindra klimatförändringarna.

Miljöpartiet vill

 • ta klimatförändringarna på allvar
 • satsa på förnyelsebara energikällor
 • energieffektivisera
 • satsa på fler och bättre cykelvägar

Vi vill…

 

 • att Hammarö blir en fossilfri kommun till 2020
 • att all kollektivtrafik på sikt blir gratis
 • att kommunen enbart använder el från förnyelsebara energikällor
 • att kommunen fortsätter att öka i andelen ekologiska livsmedel
 • att kommunen ökar andelen närproducerade livsmedel
 • att en kraftfull satsning sker på energieffektivisering av kommunens fastighetsbestånd
 • att kommunen anställer en energijägare
 • att källsortering av avfall tillämpas i samtliga verksamheter
 • att cykelvägnätet i kommunen byggs ut
 • att Hammarö kommun blir Sveriges bästa cykelkommun

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: