Miljö

Hammarö minskar utsläppen av klimatgaser genom att fler åker buss och cyklar istället för att åka bil. Kommunens lokaler värms upp energieffektivt. Genom att källsortera matavfall kan vi göra biogas. Vi tar ansvar för Hammarös roll i att hindra klimatförändringarna.

Miljöpartiet vill

Vi vill…

 

  • att Hammarö blir en fossilfri kommun till 2020
  • att all kollektivtrafik på sikt blir gratis
  • att kommunen enbart använder el från förnyelsebara energikällor
  • att kommunen fortsätter att öka i andelen ekologiska livsmedel
  • att kommunen ökar andelen närproducerade livsmedel
  • att en kraftfull satsning sker på energieffektivisering av kommunens fastighetsbestånd
  • att kommunen anställer en energijägare
  • att källsortering av avfall tillämpas i samtliga verksamheter
  • att cykelvägnätet i kommunen byggs ut
  • att Hammarö kommun blir Sveriges bästa cykelkommun

Nyheter på Miljö

Hammarö, 23 augusti 2017

Låt oss vända miljöpolitiska bottenresultatet i Hammarö

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter