Heby

Lyssna

Välkommen till Miljöpartiet de gröna i Heby. 

                      

Vårt Valprogram 2014-2018 hittar ni HÄR

 

Några huvudpunkter i vår lokala politik
 
Vi är ett modernt landsbygdparti som sätter hållbarhet, ekonomiskt, socialt och miljömässigt, i främsta rummet när vi agerar politiskt. Solidaritet och medmänsklighet är nyckelord för partiet. Grön politik handlar om att göra världen till en bättre plats nu och i framtiden. I vår kommun har vi redan i denna mandatperiod fått gehör för att budget och verksamhetsplan ska utgå från de 17 globala utvecklingsmålen - Agenda 2030.
 
Miljö och klimat - 100 % förnybar energi till 2030 genom t ex fossilfria kommunala transporter, utökad energirådgivning och ökad tillgång till alternativa drivmedel.
 
Bygga och bo - Förbättra kommunens ekonomi genom bostadsbyggande med hållbar samhällsplanering där servicefunktioner finns med
 
Bygga och bo - Moderniserad medborgarservice - En servicenod med digital uppkoppling i varje ort där man t ex kan nå företrädare för kommunala verksamheter.
 
Jobb och sysselsättning - Ökad lokal sysselsättning genom t ex satsningar på naturturism i Biosfärområdet Älvlandskapet och samverkan för att få arbetskraft till bristyrken.
 
Demokrati och jämställdhet - Fler mötesplatser mellan människor, ökad samverkan med föreningslivet och ökad tillgång till kulturaktiviteter för barn och unga.

 

               Vi finns också på Facebook

Miljöpartiet de gröna Heby

Kontakt