Presentation av kandidaterna

1. Kerstin Lundh

Jag bor i Hedemora och har arbetat både kommunalt och inom regionen sedan 1972, bland annat på Avesta lasarett och Akademiska sjukhuset i Uppsala. Jag är 73 år, sjuksköterska och är regionråd i Region Dalarna sedan 2018. Jag vill satsa på äldrevården genom öka resurser till rehabilitering i bostaden genom fler sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Detta är viktigt eftersom vi får allt fler äldre personer att ta hand om inom vården. Viktigt att vi har en god förebyggande vård men också en närliggande vård från vaggan till graven. Den dagen man behöver specialistvård skall vi vara säkra på att den finns med full kompetens dvs evidensbaserad och av högsta kvalitet.

Jag vill också att vi satsar på fler och trevligare boenden för 55 plus och för äldre personer. Gärna med närhet till naturen.

Min ambition är att minska överbeläggningar på sjukhusen för säkrare vård vilket ger bättre arbetsmiljö för personalen och större trygghet till patienten. Jag vill verka för bättre arbetsvillkor för fast anställda läkare och sjuksköterskor vilket minskar på behovet av hyrläkare och bemanningsföretag. Jag vill också att man satsar på att människor får mer naturliga och trevliga kontakter då ensamhetshushållen idag är minst 40% och risken är att ofrivillig ensamhet kan leda till suicid dvs självmord.

Jag är miljöpartist för att våra barn och barnbarn skall få en bra livsmiljö också lika som vi. Miljöpartiet är det parti som seriösare tar klimathoten och hoten mot naturen på största allvar. Vi vill göra det lättare att leva klimatsmart. Därför är det viktigt att rösta på Miljöpartiet i år.

2. Leif Stenberg

73 år. Pensionär. Civilekonom med intresse för teknik. Har tidigare under många år
jobbat med redovisning, logistik och IT i flera företag med egen produktion. Spelar fiol och golf. Uppväxt på Trollsjöheden i Silvbergs socken. Har även bott i Borlänge, Solna och Stockholm. Medlem i Mp sedan 1988.

Politiskt vill jag jobba med energifrågorna inom kommunens verksamhetsområde.

3. Maria Wistbacka

Jag heter Maria Wistbacka och arbetar som förskollärare. För mig är det hållbara samhället en nödvändighet för vår framtid och våra barn är dess bärare. Våra skolor ska ses över – vilka resurser de får, lärartäthet och barngruppernas storlek – för de bästa förutsättningarna för barnen – vår framtid.

4. Kristina Norström

Pensionär/lärare, 74 år. Bor i Stjärnsund.

Politiskt vill jag jobba med klimat- och miljösmarta hyresrätter och bostadsrätter för seniorboenden i Hedemora kommuns landsbygd.

5. Bertil Wennberg

Livsmedelsingenjör. Är ideell rådgivare åt Massajerna i Tanzania i Livsmedelsförsörjning, vatten och hygien sedan tretton år tillbaka. Bor vid Brunna söder om Hedemora.

Politiskt vill jag jobba med att få till stånd en säkrare och trivsammare trafiksituation, framför allt i stadskärnan.

6. Martina Öijwall

Jag heter Martina Öijwall, är 34 år och jag arbetar som enhetschef på högskolan Dalarna. Mina viktigaste politiska frågor är miljö- och hållbarhetsfrågor. Stora frågor globalt och nationellt förstås men viktiga även på lokal nivå för att vi ska få en så bra närmiljö som möjligt. Tillgången till, och främjandet av, sport och idrott är också något som jag tycker är viktigt att prioritera av såväl sociala som av hälsoskäl.

7. Anne-Marie Samuelsson

Info kommer.

8. Frida Karlsson

Jag vill att det blir lättare för oss som bor utanför staden att sopsortera.

Bor i Davidshyttan.

9. Linda Björklund

Jag är biolog och arbetar som sakkunnig inom djurskydd.

Jag vill att Hedemora ska vara en kommun som bidrar till en hållbar framtid, i det stora och det lilla och i alla delar av vad hållbarhet innebär.

Samhället ska vara inkluderande och främja förutsättningar för en värdefull tillvaro för alla. Jag brinner för allas lika värde. För att alla barn ska få vara trygga, må bra och utvecklas i förskola och skola och för att alla, oavsett bakgrund och socioekonomiska förutsättningar, ska ha möjligheter till en meningsfull och positiv fritid.

För klimat, miljö och djurvälfärd spelar det en avgörande roll vilka livsmedel som kommunen upphandlar och serverar. Mer växtbaserat är en nödvändighet. Att understödja mer hålllbara transporter, som kollektivtrafik och cykling till exempel, är också viktigt.

Relaterade nyheter

Örebro län, 3 februari 2023

Camilla Hansén: Sverige missar 15 av 16 mål för miljön

Skåne, 1 februari 2023

Idag chockhöjs Skånetrafikens biljettpriser

Örebro län, 30 januari 2023

Pia Frohman: I huvudet på en regionpolitiker

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter