Vi tar klimatfrågan på allvar

Miljö och klimatfrågorna är de absolut viktigaste även på kommunal nivå. Miljöpartiet är det enda parti som fullt ut tar dessa frågor på allvar. Så är det nu och så har det alltid varit. Se WWF:s och Naturskyddsföreningens rankning över Ditt bästa miljöval.

Förberedelse

Det har på senare tid, i spåren av pandemin och kriget i Ukraina visat sig hur sårbart vårt samhälle är vid kriser av olika slag. Vid en utökad miljö- och klimatkris kommer trycket på samhället bli än mycket större. Miljöpartiet vill arbeta för stärkt beredskap hos kommunen och dess invånare. Här väntar ett stort arbete inte bara nationellt utan också på kommunal nivå.

Folkbildningsfrågor i stort, de som berör ett livslångt lärande och de som för gamla  överlevnadskunskaper vidare till kommande generationer är viktiga för Miljöpartiet. Studieförbund och folkhögskolor är en ovärderlig resurs som vi vill stödja, blåsa nytt liv i, ge dem bättre förutsättningar att bedriva sin verksamhet.

Samarbete

För att nå våra politiska mål kommer vi till kommunfullmäktige lämna in vettiga, sakliga motioner som belyser problem och ge förslag på åtgärder för lösningar till dessa. Eftersom vi är ett litet parti måste vi också skaffa oss bundsförvanter inom andra partier för att nå ända fram. I detta sammanhang  kommer just du in i bilden. För varje ny röst ökar vårt inflytande i kommunen.

Eller varför inte stärka demokratin och hitta en värdefull och intressant
fritidssysselsättning? Gå med i Miljöpartiet!

Grundförutsättningen

Grundförutsättningen för ett gott jordeliv är en levande natur, fungerande
ekosystem samt ansvarstagande människor.

 

Relaterade nyheter

Örebro län, 3 februari 2023

Camilla Hansén: Sverige missar 15 av 16 mål för miljön

Skåne, 1 februari 2023

Idag chockhöjs Skånetrafikens biljettpriser

Örebro län, 30 januari 2023

Pia Frohman: I huvudet på en regionpolitiker

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter