Valprogram 2022

Vänd utvecklingen

Människans framfart på vårt klot har inneburit stora påkänningar för djur och växtlighet. Många arter står inför utrotning eller har problem med minskat livsrum. Stora skogsområden huggs ned och förändrar drastiskt miljön för djur och växter. Utan betänkligheter har vi under lång tid spridit miljöskadliga ämnen i vår livsmiljö. Nya rapporter strömmar dagligen till oss om detta.

Det är dags att vända utvecklingen till ett hållbart samhälle. Många världen runt, engagerar sig i den här problematiken. Miljöpartiet gör vad de kan och enligt Naturskyddsföreningen är det också det bästa miljövalet vid 2022 års val.

Om Miljöpartiet i Hedemora

Mp Hedemora är en lokalavdelning under det rikstäckande politiska partiet, Miljöpartiet de gröna. Vår främsta uppgift är att föra ner Miljöpartiets ideologi på lokal nivå och omvandla den till praktisk arbete, att anpassa vår kommun så att den uppfyller dagens och morgondagens behov. Det är tack vare demokrati och politisk vilja som vi vanliga människor kan påverka samhällsutvecklingen. För oss är det viktigt med nära kontakter med kommunens innevånare för att fånga upp ideér, förmedla kunskap och därigenom föra konstruktiva samtal som kan leda till positiva resultat.

Mp Hedemora tänker arbeta för att:

  • livsmiljön för kommunens invånare sätts i första rummet.
  • barn- och äldreomsorgen håller hög kvalitet.
  • erbjuda en skola där eleverna lär för livet.
  • estetiska inslag och kreativa arbetsformer gynnar elevernas lärande inom alla områden.
  • trafikplaneringen för Hedemora kommun ger säkra stråk för cykel och gångtrafik.
  • Hedemora blir en framstående kommun när det gäller natur, miljö och klimatfrågor.
  • vara pådrivande i frågor om kollektivtrafik såväl tåg som buss.
  • kommunen i första hand handlar varor och tjänster lokalt och ekologiskt
  • människor ses som en resurs och inte en belastning. En mångfald, kunskaper och erfarenheter är en tillgång
  • kulturlivet erkänns som en viktig ingrediens för ett vitalt och hållbart samhälle

Förändra nu

Nu är det allvar. Det räcker inte längre med politiskt käbbel. Nu är det handling som gäller. Enligt expertis håller tiden på att rinna ut för att vi skall klara Parisavtalets 1,5-2 graders höjning av jordens
medeltemperatur. Vi har fortfarande chansen att nå målet, att rädda planetens klimat, men då måste
alla hjälpas åt, du och jag, hela jordens befolkning. Tar vi inte chansen nu. Gör vi inte tillräckligt nu och snart, har möjligheten gått oss ur händerna till ett drägligt liv för oss människor och vår vackra planets alla växter och djur. Vår livsstil måste förändras, vi måste hålla oss inom naturens lagar. Det måste till en grön omställning och det mycket snart.

 

      

Relaterade nyheter

Örebro län, 3 februari 2023

Camilla Hansén: Sverige missar 15 av 16 mål för miljön

Skåne, 1 februari 2023

Idag chockhöjs Skånetrafikens biljettpriser

Örebro län, 30 januari 2023

Pia Frohman: I huvudet på en regionpolitiker

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter