Valguide

Våra svar i Lokalt i Hedemoras valguide

Tidningen Lokalt i Hedemora genomför en valguide där partierna i kommunen får svara på åtta frågor. Kerstin Lundh, regionråd, har svarat åt MP Hedemora. Svaren var med i en valbilaga som medföljde tidningen för vecka 27.

Hur vill ert parti lösa bostadsbristen i Hedemora kommun?

 • Fler bostäder måste byggas helt klart. Viktigt också med fler 55+ plusboenden/äldreboenden och boenden för de som har en funktionsnedsättning, med tanke på att vi blir allt äldre och en del har handikapp av olika slag även tidigare i åldern. Gärna i närheten av en härlig natur och med en fin innergård. Mycket viktigt med god utomhusmiljö och hiss på grund av synnedsättning och artros i skelettet.
 • Fler kolonilotter om man vill odla fast man bor i en lägenhet.

Hur vill ni hantera integrationen?

Genom att ge språkundervisning snabbt och praktisk jobbpraktik samtidigt så att man kan få användning av språket snabbt och träna sitt svenska språk och erhålla sociala kontakter på praktikplatsen.

Vi blir allt äldre i samhället vilket ställer större krav på omsorgen. Hur löser ni ekvationen med brist på personal och pengar?

 • Erbjuda fast personal bra arbetsvillkor gällande arbetsmiljö och löner.
 • Ta in mer praktikanter i verksamheten.
 • Mer samarbete med bland annat vårdskolan för att få sjuksköterskeelever att vilja praktisera i verksamheterna.

Hur vill ni jobba för att utveckla handeln och näringslivet i kommunen?

 • Ge god tillgänglighet och stöd för de som vill handla lokalt istället för att digitalt. Mer kommunala satsningar måste göras för att uppmuntra resenärer att vilja stanna i Hedemora.
 • Stadskärnan måste förskönas exempelvis med mer blommor.
 • Stöd till de som vill starta eget företag.

Vad kan ni göra för att minska klimatpåverkan i Hedemora kommun?

 • Ge Hedemora Energi i uppdrag att fortsatt minska utsläppen av växthusgaser.
 • Energieffektivisera kommunens lokaler, det sparar både pengar och miljö
 • Bygga ut laddinfrastrukturen med laddpunkter för både till personbilar och tyngre fordon. Kommunen kan upplåta mark förmånligt där laddpunkterna ska byggas.
 • Förbättra cykelvägsnätet i kommunen. Fler vill cykla om det är trafiksäkert.

Hur kan Hedemora bli en tryggare kommun för alla?

 • Miljöpartiet anser att offentliga digitala kameror, kan behövas i centrum.
 • Att kommunen samarbetar och stöttar föreningar ekonomiskt som nattvandrar.

Hur vill ni utveckla kultur- och idrottslivet i Hedemora kommun?

 • Genom att supporta rörelseträning och idrottsverksamhet.
 • Stödja föreningar och intresse för bland annat teckning/målning och olika typer av hantverk. Supporta läsecirklar och musikintresse, fotografering och liknande så som sömnad, vävning och annat handarbete.

Vilken är den viktigaste frågan i kommunen enligt ert parti?

Erbjuda alla barn en trygg skola med hög kvalité. Sänka utsläppen av växthusgaser från Hedemora kommun.

Relaterade nyheter

Örebro län, 3 februari 2023

Camilla Hansén: Sverige missar 15 av 16 mål för miljön

Skåne, 1 februari 2023

Idag chockhöjs Skånetrafikens biljettpriser

Örebro län, 30 januari 2023

Pia Frohman: I huvudet på en regionpolitiker

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter