Våra svar på frågorna i Annonsbladets valbilaga

Våra svar på frågorna i Annonsbladets valbilaga

Hur vill ditt parti lösa bostadsbristen i Hedemora?

Arbetet med att förbereda byggandet av flerfamiljshus i efterfrågade lägen bör fortsätta och förhoppningsvis leda till att några flerfamiljshus, både med hyresrätt och bostadsrätt, byggs under nästa mandatperiod.

 

Hur ska nysvenskar integreras i samhället och på arbetsmarknaden?

Visa solidaritet med utsatta flyktingar genom att skapa möjligheter för dem att integrera sig i vårt samhälle. Se människor som en resurs och inte som en belastning för samhället. Kunskap och erfarenhet är en tillgång för att bygga framtidens Hedemora.

 

Vi blir allt fler äldre i samhället vilket ställer större krav på omsorgen.
Hur löser ni ekvationen med brist på personal och pengar?

En svår fråga att besvara. Där egoismen råder går det inte att lösa problemen. Men i ett solidariskt samhälle finns det alltid lösningar.

 

Hur vill ni jobba för att utveckla handeln och näringslivet i kommunen?

Kommunen måste ha en framförhållning med planlagda områden där företag kan bygga eller hyra verksamhetslokaler. Detta kräver resurser för översyn av gamla inaktuella detaljplaner och att kommunen, eller i vissa fall via något av de kommunala bolagen, gör några mer långsiktiga investeringar som underlättar för företag.

 

Vad kan ni göra för att minska klimatpåverkan i Hedemora?

Nästan all miljö- och klimatförändring sker genom mänsklig påverkan. Det gäller att förändra vårt levnadssätt, vår livsstil. Allt hänger på kunskap, och hur vi använder oss av den. Nytt skolämne: Hållbar livsstil och samlevnad.

 

Hur kan Hedemora bli en tryggare stad för alla?

Vi, alla måste medverka så att hela kommunen blir en trivsam kommun att bo och leva i. Där människor trivs blir det tryggare att bo.

 

Egen fråga som ert parti vill lyfta fram

Att ekokommunarbetet får en högre prioritet. Att en styrgrupp bildas med en mer utåtriktad verksamhet, för att stärka arbetet med natur, miljö och klimatfrågor. En sådan grupp skulle t.ex. kunna arbeta för att förhindra spridning av onedbrytbar plast i naturen, med miljömålen, trivselfaktorer och mycket annat för att få en mer hållbar och trevligare kommun att bo i.

 

Relaterade nyheter

Örebro län, 26 maj 2023

Camilla Hansén: Tiveden en förebild i Sveriges skogsrevolution

Jönköpings län, 24 maj 2023

I SD:s Sverige får inte demokratin plats

Värmland, 24 maj 2023

Häng med i Miljöpartiets vårdnätverk

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter