Referat från kommunfullmäktige 28 november

Torsdagen den 28 november var det åter dags för sammanträde i kommunfullmäktige. Mest debatt blev det kring utvecklingen av hamnen och de nya ordningsföreskrifterna där det ingår att människor som vill tigga på kommunal mark måste söka tillstånd. Vi beslutade också om nytt bibliotek och kulturhus.

Kommunfullmäktige i sin helhet

Torsdagen den 28 november var det åter dags för sammanträde i kommunfullmäktige. Mest debatt blev det kring utvecklingen av hamnen och de nya ordningsföreskrifterna där det ingår att människor som vill tigga på kommunal mark måste söka tillstånd. Vi beslutade också om nytt bibliotek och kulturhus.

När det gäller hamnen var förslaget att det skulle "initieras en planprocess" (det tar nämligen tid) och att parallellt undersöka intresset för att bygga "ett mindre hotell" på den tomt där båtarna nu ligger uppställda under vintern. Vi röstade i första hand för återremiss (eftersom detta ärende på ett olyckligt sätt kopplats ihop med ett planärende i Margreteberg) men när det föll la vi ner våra röster. Vi är inte emot att bygga i hamnen om det är möjligt (bl a ligger marken nära havsnivån) men det förutsätter att båtarna kan placeras på annat ställe i hamnen, t ex på den s k cirkustomten. S försökte få det till att vi "bytt fot" sedan folkomröstningen men det stämmer inte. Det blev som vanligt precis som alliansen ville, nämligen initiera planprocess i hamnen och därmed också en planprocess gällande en tomt i Margreteberg. Man vill bl a undersöka om det kan bli båtuppställningsplats där men det är vi helt emot.

Att utveckla och bygga om det nuvarande biblioteket till kulturhus tycker vi är en utmärkt ide. Vår representant i Kultur- och Fritidsutskottet, Göran Lock, har under åren deltagit aktivt i arbetet kring kulturhuset. Det har varit många turer, bl a drev M direkt efter folkomröstningen att det skulle byggas i hamnen, medan Göran hela tiden varit bestämd på att det behöver ligga centralt i stadskärnan. Det förslag som nu beslutades om tror vi blir riktigt bra.

När de lokala ordningsföreskrifterna för Höganäs skulle ses över passade M och C på att föra in en mening om att det ska krävas tillstånd för att tigga på allmän plats. Man hävdade att det handlade om likställighet, inget annat, Amnesty, Rädda Barnen m fl organisationer har nämligen sedan länge behövt tillstånd. Vi höll inte med och lyckades få ärendet återremitterat vid förra sammanträdet. Om det handlade om likställighet kunde man väl i så fall skippa tillståndsplikten även för organisationer? Vi fick inga svar på varför detta inte var möjligt och majoritetens förslag antogs.

För övrigt handlade sammanträdet om okontroversiella marköverlåtelser mm.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: