Sammanfattning från Kommunfullmäktigemötet 30/9

Sammanfattning från Kommunfullmäktigemötet 30/9

Här kommer en kort sammanfattning från det senaste mötet i kommunfullmäktige.
Huvudämnet för dagen var budgeten för 2022. Att sammanfatta en flera timmar lång budgetdebatt är inte helt enkelt, men som väntat så beslutades de styrandes förslag även om alla oppositionspartier hade olika invändningar. Från Miljöpartiets sida framfördes budgetens brister med avseende på avsaknad av klimatsatsningar och att de styrande envisas med att vägra låna till investeringar.

Nästa kontroversiella ärende som behandlades var köpet av en fastighet på Köpmansgatan för att där uppföra ett nytt kulturhus som också ska inrymma bibliotek. MP har hela tiden stridit för att ett nytt kulturhus ska ligga centralt och kombineras med bibliotek för att förstärka denna del av centrum.

Nuvarande Nyhamnsgården, äldreboendet i Nyhamnsläge, beslutades säljas till SBB för att göras om till trygghetsboende. Istället ska nytt äldreboende byggas på tomten intill. Detta boende ska enligt plan byggas och drivas i kommunal regi. I denna fråga råder det total politisk enighet.

Bland övriga beslut som fattades kan nämnas att idrottsplatsen i Nyhamnsläge (Brunnbyvallen) ska rustas upp med start under 2022. Detta efter flera års förskjutning av renoveringen eftersom man inte tyckt att det funnits pengar i budgeten.

Flera motioner mottogs och skickades vidare för beredning. Bland motionerna återfinns MPs förslag att inrätta ett kommunalt klimatpolitiskt råd och ta fram regler för markanvisningar och byggande i egen regi så att dessa främjar klimattänk.

Relaterade nyheter

Höganäs, 31 mars 2022

MP Höganäs satsar inför valet 2022

Höganäs, 7 november 2021

Sammanfattning från Kommunfullmäktigemötet 28 oktober

Höganäs, 30 april 2021

Sammanfattning från kommunfullmäktige den 29 april 2021.

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter