Sammanfattning från Kommunfullmäktigemötet 28 oktober

Sammanfattning från Kommunfullmäktigemötet 28 oktober

Här kommer en kort sammanfattning med tillhörande kommentarer från det senaste mötet i kommunfullmäktige.
Delårsrapport 2021: Kommunen ser ut att gå mot ett mycket stort överskott på ca 60 miljoner kr. Detta kommer huvudsakligen från stora statliga Corona-bidrag och ett bättre skatteunderlag än budgeterat. Även i övrigt rapporteras god måluppfyllelse. Från Miljöpartiets sida menar vi att det goda resultatet visar på att det finns pengar att kraftigt växla upp klimat-och miljöarbetet – det handlar alltså bara om att de styrande saknar intresse och förmåga.

Uppföljning av miljöprogrammet: Även om detta ärende inte togs upp för diskussion kan det vara nämnt att nämna här. Varje år följs miljöprogrammet upp och även i år ser rapporteringen ut ungefär som tidigare. De flesta mål är antingen uppnådda eller på väg att uppfyllas utom de som rör vattendragen i kommunen. Detta är sedan länge lite av ett problembarn eftersom man inte hittar fungerande lösningar för att förbättra vattenkvaliteten i främst Görslövsån och våtmarker i kommunen. Miljöprogrammet har nu reviderats och vissa mål har lagts till när andra tagits bort. Fortfarande är ambitionsnivån alldeles för låg för att Höganäs kommun ska uppfylla sin del av Paris-avtalet. Det måste till väsentligt högre mål.

Fastställande av valdistriktsindelningen: Under varje mandatperiod görs en översyn av kommunens valdistrikt. Som följd av befolkningsökningen i vissa delar av kommunen har valdistrikten justerats något. Främst handlar det om att Ingelsträde nu tillhör valkretsen i Jonstorp i stället för som tidigare Höganäs Ö. Det bör noteras att Höganäs är en valkrets och detta förändras inte av detta beslut.
Avslutningsvis ställde Liberalerna en enkel fråga till socialnämndens ordförande med anledning av den senaste tidens diskussion om de nya scheman som rullats ut inom Höganäs Omsorg. Svaret innehöll att man helt enkelt erkände att man varit dålig på att kommunicera med medarbetarna och säkerställa deras involvering.

Relaterade nyheter

Höganäs, 31 mars 2022

MP Höganäs satsar inför valet 2022

Höganäs, 3 oktober 2021

Sammanfattning från Kommunfullmäktigemötet 30/9

Höganäs, 30 april 2021

Sammanfattning från kommunfullmäktige den 29 april 2021.

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter