Vår syn på HH-järnvägen

MP Höör vill se HH-tåg utmed befintligt stråk

Vi behöver en ny stambana och utbyggnad av järnvägen är mycket viktig för klimatomställningen, både för persontransporter och för gods. Tåget är det i särklass mest energieffektiva transportslaget idag. Men det är olyckligt att en ny stambana planeras att gå över värdefull natur, vilket det senaste samrådet med Trafikverket indikerade. Även om barriäreffekten minskar med s.k. landskapsbroar.

När nu Region Skåne har presenterat en ny studie där två alternativ utmed befintlig stambana har undersökts, ställer vi – i likhet med övriga partier – oss positiva till alternativet om befintligt stråk vid nuvarande stambana och med landskapsbroar vid vissa sträckor.

Hela insändaren kan ni läsa genom att klicka på fillänken nedan.

Relaterade nyheter

Stockholmsdistriktet, 30 november 2023

Ny rapport synliggör villkor för personer med omfattande funktionsnedsättning

Örebro län, 28 november 2023

NA Debatt: Akademin som en fri kraft i omställningen

Örebro län, 21 november 2023

Altinget: Miljöpartiet vill slopa betyget F

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter