Äldre

Vi är pigga och friska allt längre upp i åldern och lever ett aktivt, rikt liv i många dagar. Då behöver vi se till att det finns möjlighet till möten med andra människor och meningsfulla aktiviteter för att undkomma ensamheten. När dagen kommer och vi behöver hjälp ska vi se till att de som vill ska kunna bo hemma och få bra hjälp av personal som har tid för brukaren genom att satsa på hemtjänsten i hela kommunen. Vidare vill vi satsa på personalen på omsorgsboenden så deras kroppar håller och de får mer tid till samtal med brukarna.

 

Därför vill miljöpartiet

  • ge förutsättningar för aktiviteter och öppna mötesplatser för äldre i kommunen
  • se till att personalen får mer tid för samtal med brukarna
  • införa sex timmars arbetsdag inom omsorgen
  • Vi vill ge fler möjlighet att bo kvar i sitt hem genom att satsa på hemtjänsten i hela kommunen
  • Anställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska erbjudas vidareutbildning
  • Förebyggande och öppen verksamhet för äldre motverkar bl.a. ensamhet

Nyheter på Äldre

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter